Quy trình sản xuất Long Hải

PROJECT: Phim quy trình sx

CLIENT: LONG HAI

PRODUCTION HOUSE: ORIENTDRAGON