Thạch Sữa chua Natty

PROJECT: TVC TẾT

CLIENT: LONG HẢI